Słownik pojęć drukarskich i poligraficznych

koszulki logo

 

A

ABC method - Attention- Benefit- Close method - metoda polegająca na przyciągnięciu uwagi klienta , przedstawieniu mu korzyści płynących z oferowanego produktu i doprowadzenie do transakcji

account - pracownik agencji reklamowej pracujący z klientem i reprezentujący jego interesy wewnątrz agencji

advertising - reklama

advetorial - płatne ogłoszenie prasowe wyglądające jak tekst redakcyjny

afisz - jest to akcydens informacyjny, w którym tekst dominuje nad ilustracją

agencje reklamowe - firmy tworzące kompozycje form i środków wielu różnych rodzajów reklam dla nabywców (firm, instytucji)

AIDA - skrót angielskich słów; attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (pożądanie), i action (działanie). Skrót ten oznacza podstawowy sposób działania reklamy

akcydens - wyrób poligraficzny mający charakter użytkowy (druk); rozróżnia się akcydensy wydawnicze, np. nuty, mapy; akcydensy manipulacyjne, np. formularze, banknoty; akcydensy informacyjne, np. cenniki, kalendaria, katalogi; akcydensy opakowaniowe, np. etykiety, owijaki zadrukowane; akcydensy przemysłowe, np. kalkomania sucha, kalkomania ceramiczna.

aklimatyzacja - doprowadzenie materiałów lub przedmiotów do stanu równowagi, w ustalonych warunkach klimatycznych (temperatury i wilgotności)

aktywacja podłoża - działanie w celu polepszenia przyjmowania farby przez podłoże zadrukowane, (np. jonizacja folii polietylenowych).

alpha - wskaźnik pozwalający na identyfikację programów cieszących się dużą oglądalnością

arkusz druku - jednostka objętości, druków oraz liczby, obejmująca dowolną liczbę - stronic mieszczących się po jednej - stronie zadrukowanego - podłoża.

art buyer - pracownik agencji reklamowej zajmujący się wyborem podwykonawców: stylistów, fotografików, modeli, aktorów. Odpowiada również za organizacyjną stronę przedsięwzięcia - umowy, sesje, castingi

astralon - nazwa - folii przeźroczystej z tworzywa sztucznego, której głównymi składnikami są kopolimer chlorku winylu i akrylan metylu, stosowana do - montowania - form kopiowych.

Atl - Above the line. Budżet marketingowy przeznaczony na reklamę w mediach.

atrapa - model wykonany zewnętrznie identycznie z oryginałem (np. owoc, książka z pustymi kartkami), używany jako wzorzec, m.in. do celów szkoleniowych i wystawienniczych.

attached mail - dołączona wiadomość, przesyłka reklamowa, ulotka promocyjna

audioteks - termin dotyczący sprzętu i usług głosowych uzyskiwanych przez telefon

B

Backlit - tablica reklamowa podświetlona od wewnątrz (format 6 x 3 m)

Badania trackingowe - badania powtarzane z ta samą częstotliwością

Baner - prostokątny napis reklamowy, produkowane na różnych podłożach, ostatnio pojawiły się banery internetowe - są odnośnikami do strony danego produktu czy firmy

Bar code - kod kreskowy

barwa - fizyczne wrażenie wzrokowe, odbierane w wyniku selektywnego pochłaniania, odbijania albo emisji - promieniowania widzialnego dla oka, spowodowane różnicami w jego - rozkładzie widmowym.

barwa achromatyczna - barwa biała, czarna lub szara.

baseline - slogan reklamowy

baza danych - zorganizowany (zaprogramowany) zbiór powiązanych z sobą - informacji, zapisany, np. w pamięci zewnętrznej komputera.

BCS - skrót od barcode sorter - sortownik kodów kreskowych - maszyna przetwarzająca i sortująca przesyłki pocztowe

bigowanie - wykonywanie trwałych wgnieceń w grubszych papierach, kartonach i tekturze, w celu ułatwienia zginania ich wzdłuż zmierzonej linii prostej.

billbord - wielko formatowa tablica wyklejana plakatami reklamowymi, stawiana przy drogach i miejscach o dużym nasyceniu ruchu

blind test - testowanie produktu bez podawania jego marki i producenta

blister - rodzaj opakowania jednostkowego, składającego się z podkładki przeważnie kartonowej lub tekturowej i uformowanej przestrzennie luźnej obudowy, wykonanej z przeźroczystej folii, ochraniającej zapakowany przedmiot (wyrób).

blow up - wielko formatowa, winylowa plansza reklamowa podświetlana od zewnątrz, montowana na metalowej konstrukcji , przytwierdzana do fasady budynku

body copy - główna część tekstu reklamowego

broszura - wydawnictwo zwarte, nie przekraczające 49 stron

brand - marka która dzięki reklamie wyróżnia się i jest postrzegana przez konsumentów jako odmienna

branding - ogół zagadnień dotyczących kreowania i funkcjonowania marki

brief - uporządkowana lista zadań jakie ma spełnić kampania reklamowa

break even point - minimalna ilość sprzedaży którą kampania musi wytworzyć by pokryć związane z nią koszty

broszura - drukowane wydawnictwo nieperiodyczne, oprawione, nie więcej niż 48 stronnic, nie wliczając okładki.

BTL - below the line - część budżetu marketingowego przeznaczona na promocje skierowane do konsumentów Do mediów btl można zaliczyć: materiały promocyjne , internet, direct mail, gadżety, telemarketing,

buy out - termin związany z wykupem praw autorskich prac wykorzystanych do kampanii reklamowych

C

canvassing - systematyczne utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z byłymi potencjalnymi klientami firmy

Ceo - Chief Executive Officer - szef firmy

cętkowanie - powstawanie niepożądanego efektu -skórki pomarańczowej- w jasnych, tonalnie jednolitych obszarach obrazu, podczas komputerowego przetwarzania danych obrazu lub podczas procesu drukowania, spowodowane niejednolitym wsiąkaniem farby w podłoże.

chromolux - fabryczna nazwa papierów i kartonów ze specjalną emulsyjną powierzchnią, dodatkowo wygładzaną do bardzo wysokiego połysku, na gładzikach o chromowej polerowanej powierzchni.

citiboard - oświetlona tablica reklamowa (300 x 600 cm) ustawiana przy drogach o dużym natężeniu ruchu

citilight - podświetlony panel reklamowy (format 120 x 180 cm) montowany na przystankach lub innych obiektach

claim - slogan reklamowy

CMYK - technika separacji (wyciągów) barw obrazów wielobarwnych, polegająca na dodaniu czerni do barw pierwszorzędowych (podstawowych) tworząc żądany odcień barwy, a w procesie drukowania - nakładanie dodatkowo czarnej farby na trzy farby podstawowe; skrót od ang. Cyan, Magenta, Yellow, BlacK (niebieskozielonkawa, purpura, żółta, czarna).

cold stamping (tłoczenie folią na zimno) jest metodą nanoszenia koloru srebrnego i złotego na etykiety. Metoda ta polega na przenoszeniu warstwy dekoracyjnej folii na materiał przy użyciu specjalnego kleju utwardzanego promieniowaniem UV. Klej taki może być nakładany metodą fleksograficzną. Od pewnego czasu cold stamping sukcesywnie wypiera stosowany do tej pory na szeroką skalę hot stamping. Jest od niego tańszy-nie wymaga instalowania specjalnych urządzeń i posiadania specjalistycznej wiedzy, zapewnia też większą elastyczność produkcji. Ponadto, zdobienie metodą cold stamping może się odbywać ze znacznie większą prędkością, w granicach 60-120 m/min. Metoda ta jest też odpowiednia do zdobienia materiałów wrażliwych na oddziaływanie wysokich temperatur, ponieważ w trakcie procesu produkcyjnego nie ma potrzeby podnoszenia temperatury do poziomu, który mógłby ujemnie wpłynąć na stan wykorzystywanych materiałów. Cold stamping jest używany do uszlachetniania druku, znakowania bądź zabezpieczania (z użyciem folii holograficznych). Zdobienia wykonane w tej technologii można zaobserwować gł. na opakowaniach kosmetyków i alkoholi wysokoprocentowych.

collateral - materiały które wspierają, wzmacniają przesłanie marketingu bezpośredniego; collateral obejmuje takie rzeczy jak: list, broszurę, kartę odpowiedzi z kopertą zwrotną, pocztówkę, nawet załączoną próbkę

commercial - w reklamie oznacza reklamę radiową lub telewizyjną

commision - prowizja - główne źródło dochodu agencji reklamowej - otrzymywana za prace wykonywane na rzecz klienta. Wysokość prowizji jest indywidualnie ustalana miedzy agencją a klientem, często negocjowana globalnie

consumer profile - profil konsumencki

cookies - to małe pliki automatycznie ściągane przez przeglądarkę z serwera. Informacje te wykorzystywane są podczas kolejnej wizyty na tym samym serwerze. Cookies pozwalają identyfikować odwiedzających, zapisywać hasła dostępu do stron, odczytywać preferencje użytkownika

copy - tekst reklamy przygotowany przez agencję

copyright - prawa autorskie do dzieła

copywriter - pracownik działu kreacji odpowiedzialny za pisanie tekstów reklamowych

corporate identity - tożsamość firmy - atrybuty, symbole, sposoby prezentowania firmy i jej osiągnięć na zewnątrz,

Cromalin - nazwa barwnej odbitki próbnej, wykonanej według patentu firmy DuPont stykowo bezpośrednio z wyciągów barw, polegająca na naświetleniu fotopolimerowych przeźroczystych folii, uczulonych na określone długości fal światła aktynicznego, wywoływanych w tzw. tonerze barwnym.

CRM - Customer Relationship Mangment - zarzadzanie kontaktami z klientami tak by przynosiły długotrwałe korzyści dla firmy

Cyan - określenie barwy (farby) niebieskozielonkawej, występującej w technice separacji (wyciągów barw).

Czas naświetlania - okres, w ciągu którego poddaje się warstwę światłoczułą działaniu promieniowania aktynicznego.

Czas schnięcia kleju - okres czasu od momentu połączenia powleczonych klejem (wodnym, emulsyjnym lub rozpuszczalnikowym) powierzchni klejonych do momentu całkowitego wyschnięcia spoiny.

Czas wywoływania - okres upływający od zanurzenia lub pokrycia roztworem wywołującym światłoczułego materiału, lub z warstwą światłoczułą w wywoływaczu, do przerwania procesu wywoływania (w praktyce do chwili zanurzenia w przerywaczu lub kwaśnym utrwalaczu).

CPT - koszt dotarcia do tysiąca odbiorców reklamy

CTR - click through ratio procent internautów którzy poddani działaniu banera kliknęli w niego,

Częstotliwość efektywna - zakładana minimalna ilość powtórzeń reklamy skuteczna dla osiągnięcia celu komunikacji

D

deduplikacja - usunięcie powtarzających się rekordów z porównywanych baz danych

demographics - dane definiujące szczególna grupę ludzi - np. dochód, wiek, wykształcenie, wielkość rodziny, zainteresowania itp.

densytometr - przyrząd przeznaczony do pomiaru gęstości optycznej, w świetle odbitym lub przepuszczonym.

deadline - linia śmierci, ostateczny termin wykonania produkcji

diapazon - rodzaj nośnika reklamowego - nieoświetlona plansza (140 x 200 cm) umieszczana w betonowych postumentach wzdłuż ciągów komunikacyjnych

diapozytyw - pozytyw na podłożu przeźroczystym.

diapozytyw barwny - obraz fotograficzny, wykonany na przeźroczystym podłożu, o zgodnym w stosunku do oryginału oddaniu luminacji (jasności) przedmiotu oraz jego barw.

discount - rabat

display - przestrzenna forma wystawiennicza wykonana z kartonu, pleksi, lub metalu

double opt in - podwójne zapytanie adresata o wyrażenie zgody na przesyłanie e maili z treściami marketingowymi i reklamowymi

downsizing - zmniejszenie wielkości produktu w celu utrzymania sprzedaży na tym samym poziomie przy zachowaniu cen zgodnych z oczekiwaniami klientów

Dpi - liczba punktów (rastrowych) na długości cala; skrót od ang.: dots per inch (punktów na cal).

drukowa forma offsetowa - rodzaj formy drukowej, w której elementy drukujące i niedrukujące przystosowane do drukowania pośredniego, tzn. ułożone są czytelnie, praktycznie znajdują się na jednym poziomie tej samej powierzchni formy drukowej.

drukowa forma sitodrukowa - rodzaj formy drukowej, sporządzonej z materiału tkanego (rodzaj gęstego sita), rozpiętego na specjalnej ramie lub bębnie, z naniesionym obrazem (jako elementami drukującymi), umożliwiającym po nałożeniu farby na powierzchnię formy, przeciśnięcie tej farby na zadrukowane podłoże.

drukowa forma wklęsłodrukowa - rodzaj formy drukowej, w której elementy drukujące, na które nakładana jest farba, znajdują się wyżej elementy niedrukujące.

drukowność - zespół właściwości zadrukowywanego podłoża papierowego, na styku papier/farba, mających wpływ na jakość druku, polegających na zachowaniu się powierzchni, m.in. odporności na pylenie, zrywanie powierzchni, stabilności wymiarowej oraz gładkości decydującej o przyjmowaniu optymalnej ilości farby, jej utrwalenia się w wymaganym czasie, wynikającym z prędkości drukowania.

DTP (Desktop Publishing) - termin oznaczający ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które zostaną powielone metodami poligraficznymi. Inaczej mówiąc DTP jest to komputerowe przygotowanie do druku, od stworzenia projektu, po zastosowanie naświetlarek, czy maszyn drukarskich.

dublowanie - wada druku, objawiająca się na odbitce podwójnym, nie ostro zarysowanym obrazem, wynikająca z niewłaściwego (zbyt niskiego) ustawienia walców nadających farbę na formę drukową, niewłaściwego dociśnięcia zadrukowywanego podłoża do formy drukowej lub cylindra pośredniego, przenoszącego obraz z formy drukowej.

E

efekt demonstracji - dążenie konsumentów do wyraźnego wyróżnienia się na tle innych poprzez zakup i użytkowanie produktów o prestiżowej marce

egzemplarz sygnalny - egzemplarz wykonany w normalnym procesie produkcji nakładu, przekazany zamawiającemu, w celu zasygnalizowania rozpoczęcia wykończenia, np. oprawiania i akceptowania ostatecznego wyglądu druku.

egzemplarz wybrakowany - egzemplarz publikacji wydawniczej lub innego rodzaju druku, który nie odpowiada ogólnie przyjętemu poziomowi wykonania lub uzgodnionym wymaganiom zleceniodawcy.

egzemplarz wzorcowy (makieta) - egzemplarz, np. oprawy introligatorskiej, wykonany z materiałów przeznaczonych do wykonania całego nakładu, zgodnie z zamówieniem.

e-mail - list wysłany do konkretnego odbiorcy drogą elektroniczną, może zawierać załączniki, prezentację, filmiki

e- mailing - reklama pocztowa w internecie, polegająca na przesłaniu do określonych adresatów tekstu reklamowego, praktycznie zawsze z załączonym zdjęciem lub krótką graficzna prezentacją

emulgowanie - powstawanie emulsji w wyniku przenikania (łączenia się) farby z wodą, nawilżającą formę drukową w drukowaniu offsetowym.

EPS - format pliku grafiki komputerowej, stworzony przez Adobe Systems Inc., zapisany w języku PostScript, mogący zawierać także całą stronnicę w postaci danych, takich jak: np. krzywe Bezier`a, fonty, mapy bitowe; skrót od ang. Encapsulated PostScript.

etykieta - 1) zadrukowany materiał w postaci prostej (płaskiej), przeznaczony do oznaczania i informacji o przedmiocie, przeważnie bezpośrednio na nim zamieszczony; 2) w technice komputerowej ciąg znaków określonego programu oznaczający przejście do instrukcji lub adres w pamięci operacyjnej.

F

Falcowanie - złamywanie - zespół czynności związanych z zaginaniem arkusza lub odcinka wstęgi papieru, do żądanego formatu, zapewniające kolejność właściwie wydrukowanych druków, z jednoczesnym przyciśnięciem w miejscu zgięcia, w celu uzyskania w tym miejscu trwałego odkształcenia.

farba drukarska, farba graficzna - farba używana do przenoszenia obrazu z formy drukowej na podłoże, w różnych technikach drukowania, składająca się z odpowiednio zdyspergowanych pigmentów, lak, środków wiążących i domieszek utrwalających barwę na zadrukowywanym podłożu.

farby fluorescencyjne - farby maziste, zawierające pigmenty fluorescencyjne, mające zdolność odbłyszczania w czasie działania na nie promieniowania widzialnego, nadfioletowego lub strumienia elektronów, nanoszone na podłoże grubymi warstwami, często poddawane lakierowaniu w celu zwiększenia trwałości, stosowane we wszystkich technikach drukowania.

farby fosforoscencyjne - farby maziste, zawierające pigmenty fosforoscencyjne, zachowujące zdolność błyszczenia (świecenia) po uprzednim ich naświetleniu, nanoszone na podłoże grubymi warstwami, często poddawane lakierowaniu w celu zwiększenia trwałości, stosowane we wszystkich technikach drukowania.

foliowanie - rodzaj laminowania (pokrywania), druków lub innego podłoża przeźroczystą folią z tworzywa sztucznego, w celu uzyskania trwałej powłoki ochronnej i dekoracyjnej.

font - cyfrowy zapis pisma określonego kroju, odmiany i stopnia, stosowany w komputerowych systemach wydawniczych, np. zestaw znaków 10-punktowego kroju Helvetica odmiany Light Condensed.

forma drukowa - układ elementów drukujących i niedrukujących, w zależności od techniki drukowania, przystosowanych do przenoszenia obrazu przy użyciu środków barwiących, na zadrukowane podłoże lub powierzchnię pośredniczącą.

fotografia cyfrowa - otrzymywanie obrazów w wyniku przetworzenia sygnału opt. na kodowany cyfrowo sygnał elektr. za pomocą fot. aparatu cyfrowego; f.c. umożliwia bezpośrednie (z pominięciem skanowania) wprowadzenie fotografii do systemów składu lub do Internetu.

french door - specjalny format reklamy prasowej, french door zawiera otwierające się na zewnątrz poza główny format pisma skrzydełka na których prezentowana jest dalsza część reklamy lub kupon który można oderwać

Fulfilment - całokształt działań w direct marketingu realizowany po wykonaniu mailingu, przygotowanie raportu, wpisanie do bazy danych odpowiedzi (zwrotów) od klientów

G

gęstość optyczna (D) - 1) logarytm dziesiętny odwrotności zdolności przepuszczania lub odbijania światła przez dany materiał; im większa g.o. tym większa absorbcja (pochłanianie) światła, a mniejsza ilość światła odbitego lub przechodzącego; 2) stopień nieprzezroczystości, np. naświetlonej emulsji fotograficznej na materiale przeźroczystym lub krycia zadrukowanej powierzchni.

gęstość rastra - częstość występowania punktów rastrowych lub linii, na liniową jednostkę miary, mająca wpływ na dokładność (wierność) odtworzenia obrazu wielotonalnego.

gift - gadżet - upominek reklamowy, długopis, breloczek itp.

grafika - dział sztuk plast. obejmujący dzieła wykonane techniką powielania odbitek na dowolnym podłożu (gł. na papierze) z płyt negatywowych; w zależności od tego, którą część płyty się odbija, techniki graf. dzielą się na: wypukłe, wklęsłe i płaskie; wyróżnia się też je ze względu na rodzaj płyt (np. metal.) lub sposób ich oprac. (np. trawione, ryte).

grafika komputerowa - inform. metody wykonywania i przetwarzania obrazów graf. za pomocą programów komputerowych; obejmuje m.in. algorytmy umożliwiające graf. przedstawianie obiektów trójwymiarowych, ich przekształcenia i animację.

grafika użytkowa (grafika stosowana) - dziedzina grafiki obejmująca projektowanie plakatów, ilustracji książkowych, reklam, znaczków pocztowych, banknotów.

Grafika wektorowa - jest to rodzaj grafiki, w której obrazy mogą składać się z wektorów (odcinków), jak również z innych figur geometrycznych. Cechą grafiki wektorowej jest, zapamiętywanie charakterystycznych dla danych figur parametrów, np. dla okręgu - środek oraz promień, a dla odcinka współrzędne punktów końcowych. Program komputerowy jeśli będzie musiał narysować obraz na urządzeniu (bądź to rastrowym, bądź wektorowym), na podstawie posiadanych danych, wygeneruje obraz tych figur. Bardzo ważną zaletą grafiki wektorowej jest możliwość dowolnego powiększania obrazów, bez straty jakości.

Grafika rastrowa - opiera się na zapamiętywaniu obrazu przy pomocy dwuwymiarowej tablicy pikseli, nazywanej powszechnie bitmapą. Na początku pojawienia się grafiki rastrowej rozpowszechnione były systemy wyświetlające obrazy czarno-białe, dlatego pojedynczy piksel mógł być opisany przez jeden bit. Kiedy rozpowszechniła się grafika kolorowa, piksele zaczęto opisywać więcej niż jednym bitem, nadając nowej technice nazwę pixmapy, która jednak nieprzyjęła się.

Grafika dwuwymiarowa (grafika 2D) - w grafice dwuwymiarowej wszystkie obiekty są płaskie.

Grafika trójwymiarowa (grafika 3D) - obiekty są umieszczone w przestrzeni trójwymiarowej, a celem programów komputerowych jest przede wszystkim przedstawienie trójwymiarowego świata na dwuwymiarowym obrazie.

gramatura - masa (ciężar) wyrobu papierniczego o powierzchni 1 m2, wyrażony 
w gramach.

GRP - gross rating points - wskaźnik efektywności reklamy

H

hanger - zawieszka, typ materiału p.o.s umieszczany w punktach sprzedaży, podczepiony pod sufitem, wykonany najczęściej z tektury w kształcie prostokąta

headline - nagłówek, główny tytuł ogłoszenia , jego zadaniem jest przyciągnąć uwagę potencjalnego klienta i zachęcić do zapoznania z resztą przekazu

hologram - obraz płaski uzyskany reprodukcyjno - komputerowymi metodami holograficznymi, na specjalnej folii metalizowanej, dający złudzenie przestrzennego (wielowymiarowego) odwzorowanego przedmiotu.

house list - baza danych po kompilacji nazwisk, adresów, numerów telefonów lub innych informacji dotyczących identyfikacji klientów

I,J

importowanie - wprowadzanie danych ze wskazanego pliku do aktualnie pracującego programu, celem połączenia go z aktualnie przetwarzanym plikiem w całość, ewentualnie do dalszej obróbki.

infoscreesn - urządzenie wyświetlające ruchome obrazy reklamowe, wolnostojące lub na samochodzie

Ink-jet - drukarka atramentowa - rodzaj drukarki bezdotykowej, dającej wydruk na papierze lub innym podłożu metodą natryskiwania barwnika w płynie, np. atramentu ze zbiornika poprzez specjalne dysze, pobudzane impulsami elektronicznymi.

Insert - dowolna rzecz taka jak broszura, list, ulotka umieszczona w przesyłce

introligatorskie maszyny - grupa maszyn poligraficznych stosowanych w procesie obróbki druków, wykonywania opraw, książek, broszur i czasopism jak: np. krajarki, złamywarki, przyklejarki, zbierarki arkuszy, niciarki zszywarki, wklejarki wkładu w okładkę, do montowania okładek.

IP - internet protocol - unikalny adres internetowy komputera podłączonego do sieci. Użytkownik sieci nie musi pamiętać tego numeru (np. 194.181.34.19) dzięki systemowi DNS

ISBN - międzynarodowy symbol literowy, stosowany z układem dziesięciu szyfr, jako kod identyfikujący, określający wydanie książki lub broszury; nadawany i rejestrowany w Polsce przez Bobliotekę Narodową; skrót od ang. International Standard Book Number.

ISSN - międzynarodowy symbol literowy stosowany z układem ośmiu cyfr, jako kod identyfikujący wydawnictwo ciągłe, np. seryjne czasopismo; nadawany i rejestrowany w Polsce przez Bibliotekę Narodową; skrót od ang. International Standard Serial Number.

jumbo roll - duża pełna rolka etykiet (rola produkcyjna) nie pocięta na mniejsze rolki

K

kadr - wycinek obrazu przeznaczony do reprodukowania.

kadrowanie - wybranie z oryginału określonego wycinka (kadru) do reprodukcji lub w grafice komputerowej pozostawienie fragmentu obrazu, zgodnie z kształtem zaznaczonym przez tzw. Ścieżkę wycinającą.

kalander - 1) maszyna o elementach roboczych w postaci walców obrotowych (gładkich lub żłobionych), między które wprowadza się obrabiany półprodukt, np. papier, tkaninę, folię; przeznaczona przeważnie do wygładzania powierzchni wyrobów lub do wytłaczania wzorów; 2) maszyna 1-cylindrowa do wytłaczania matryc tekturowych z płasko ułożonych form typograficznych pierwotnych.

kalka - 1) wyrób papierniczy z domieszką tworzyw sztucznych, stosowany do rysowania lub jako podłoże wydruków z drukarki komputerowej; 2) wyrób papierniczy pokryty farbą karbonizacyjną, stosowany do sporządzania kopii pisma z maszyny do pisania.

kapitałka - taśma z naszyciem (zgrubieniem) na jednym brzegu, przyklejona do dolnej i górnej krawędzi grzbietu wkładu w celu ich wzmocnienia i ozdobienia.

karton - wyrób papierniczy o gramaturze od 160 do 315 g/m-, używany np. na okładki książkowe, pocztówki, teczki biurowe, pudełka, opakowania, itp. druki.

kaszerowanie - naklejanie na powierzchnię wyrobu papierniczego jako podłoża, arkusza papieru lub innego materiału, w celu wzmocnienia tego podłoża, uzyskania efektu zdobiącego lub wymaganego technologicznie.

kerning - regulowanie, a w zasadzie zmniejszanie między znakami świateł (odstępów międzyliterowych), właściwych dla poszczególnych krojów pism, w celu podniesienia estetyki typograficznej tekstu; w procesie Desktop Publishing (DTP) określane są przybliżone wartości dla par liter, cyfr i pozostałych znaków.

klimatyzacja papieru - technologiczne przystosowanie papieru do warunków drukowania, przez nadanie mu odpowiedniej wilgotności i temperatury.

klisza do tłoczenia introligatorskiego - rodzaj kliszy kreskowej o odpowiedniej głębokości reliefu, wykonanej z płyty chemigraficznej o odpowiedniej grubości, przeznaczonej do tłoczeń na oprawach introligatorskich.

komplet wyciągów - zestaw wyciągów (separacji) z oryginału barwnego, konieczny do uzyskania barw pierwszorzędowych (podstawowych) farb w reprodukcji poligraficznej.

kontrast - stosunek luminancji najjaśniejszego do najciemniejszego tonalnego szczegółu reprodukowanego obrazu.

kopiorama - urządzenie do naświetlania kopii (rastra), w którym nośnik pokryty warstwą światłoczułą i forma kopiowa (montaż) znajdują się w ścisłym kontakcie z płytą szklaną i fartuchem gumowym.

kopiowanie - proces przenoszenia obrazu przez naświetlanie lub promieniowanie na papier lub warstwę promienioczułą do późniejszej obróbki (wywołania, utrwalania i ewent. wytrawienia).

korekta - 1) proces czytania i nanoszenia poprawek na odbitkach (wydrukach) korektorskich przy użyciu umownych znaków; 2) odbitki z oznaczonymi poprawkami błędów lub innych uzupełnień.

krajarka jednonożowa - maszyna introligatorska do przekrawania (przecinania) wyrobów papierniczych w arkuszach lub druków, charakteryzująca się jednym nożem, pracującym na zasadzie opadania, po jego uruchomieniu.

krycie - 1) właściwość farby pozwalająca na zmianę widoczności lub barwy podłoża; 2) maksymalna gęstość optyczna negatywu lub diapozytywu.

krzywa Béziera - krzywa zdefiniowana matematycznie przez dwa punkty końcowe oraz tzw. dwa punkty regulacyjne Béziera; ten rodzaj krzywej jest często wykorzystywany do tworzenia grafiki wektorowej.

kupowanie nawykowe - kupowanie przez klienta stale produktów tej samej marki

L

lakierowanie - zespół czynności związanych z pokryciem powierzchni materiału (lub druku) ciekłym lakierem, w celu uzyskania na nich powłoki ochronnej i dekoracyjnej.

Laminowanie - powierzchniowne uszlachetniania wyrobów papierniczych i druków, przez wprasowanie folii w podłoże. Dzięki temu procesowi wydruk jest bardziej odporny na działanie czynników zewnętrznych. Laminowana powierzchnia poprawia jakość danej publikacji poprzez szlachetniejszy wygląd

launch - rodzaj kampanii reklamowej wprowadzającej na rynek nowy produkt lub usługę

layoyt - układ graficzny reklamy - układ tekstów nagłówków na stronie

lead - wabik - część artykułu która wprowadza czytelnika w treść całego artykułu

leaflet - ulotka reklamowa

lift note - to mała złożona nota, jest rodzajem wysiłku ostatniej szansy mającej na celu dostarczenie przesłania marketingowego

liniatura rastra - liczba linii przeźroczystych mieszczących się na jednostce długości, stosowanych w rastrach, określana w liniach na centymetr lub na cal.

link - odsyłacz, odnośnik - element dokumentu elektronicznego prowadzący do zupełnie innej strony internetowej, najważniejszy składnik serwisów internetowych , łatwo rozpoznawalny ze względu na inny kolor lub podkreślenie , czasami przyjmuje formę graficzną. Klikniecie w link może spowodować przeniesienie na inna stronę www lub rozpoczęcie ściągania pliku z serwera, wyświetlenie animacji, czy tez uruchomienie modułu poczty elektronicznej

logo - graficzne przedstawienie marki produktu, znak firmowy, logo powinno wyróżniać korzystnie firmę oraz w miarę możliwości kojarzyć się z jego działalnością

Ipi - oznaczenie liniatury rastra określające liczbę linii na cal. W technice komputerowej; skrót od ang. lines per inch.

łam - określona liczba wierszy tekstu klisz lub tabel, dostosowana do długości kolumny, stanowiąca kolumnę w układzie wielołamowym.

M

makieta - projekt układu graficznego (typograficznego) publikacji wydawniczej, wykonanej jako wzorzec do formowania (łamania) poszczególnych stronic druku, przedstawionej jako zbiór kartek określonego formatu lub wydruki komputerowe składu i (lub) ilustracji, albo w postaci dokumentu komputerowego np. zapisu cyfrowego.

mailing - przesyłka pocztowa dostarczająca odbiorcy materiałów promocyjnych; zwyczajowo zawiera list, katalog produktów, karty zamówień.

marka - nazwa, symbol które maja za zadanie oznaczenie produktu ułatwiające odróżnienie go od innych konkurencyjnych

maszyna czterokolorowa - maszyna posiadająca cztery zespoły drukujące, dająca w jednym procesie (przebiegu) zadrukowywanego podłoża odbitkę pokryta czteroma kolorami (barwami) farb.

maszyny z suszeniem temperaturą (heatset) - drukarskie maszyny zwojowe z urządzeniami do utrwalenia(suszeniem) farby na zadrukowanej wstędze podłoża, za pomocą gorącego powietrza lub bezpośrednio płomieniem gazowym.

materiał ilustracyjny - graficzny materiał różnego charakteru, np. fotografie, rysunki, wykresy, tablice, przewidziane do zamieszczenia w publikacji drukowanej, po zreprodukowaniu (wykonaniu) sposobami w poligrafii.

materiał pokryciowy - wyrób papierowy, włókienniczy, skórzany, z tworzywa sztucznego lub inny, stosowany na wierzchnie pokrycie okładzin, jako okładki jednorodne i kombinowane lub do opakowań ozdobnych.

materiały wydawnicze - maszynopisy lub pierwodruki, makiety, szkice, albumy odbitek kliszowych, oryginały do reprodukcji, dyski, dyskietki itp. Materiały potrzebne do wytwarzania produktu poligraficznego.

media mix - oznacza w promocji danego produktu udział procentowy poszczególnych mediów: radia, telewizji, prasy, reklamy zewnętrznej, internetu w kampanii reklamowej

media plan - plan pokazujący rozłożenie kampanii reklamowej z uwzględnieniem poszczególnych nośników reklamy, tv, radia, prasy, outdooru. Pokazuje miesięczne budżety, zasięg kampanii

meta tag - niezwykle ważny znacznik języka html zawierający informacje o dokumencie. W oparciu o meta tagi wiele wyszukiwarek znajduje dokumentu w zasobach internetu

migracja - przenikanie pigmentu z jednej utrwalonej powłoki farby do sąsiedniej lub do podłoża.

mock up - model opakowania lub produktu (makieta) używany do prezentacji lub np. sesji zdjęciowej

modem - przetwornik, umożliwiający przekształcenie sygnału cyfrowego, na sygnał analogowy, przekazywany łączami telefonicznymi i odwrotnie; skrótowiec od ang. Modular/demodular.

montaż elektroniczny - operacja rozmieszczenia wszystkich elementów stronicy (kolumny) we właściwej pozycji lub kolumn na arkuszu w postaci cyfrowej, przy pomocy odpowiedniego programu DTP i przygotowania jej do naświetlenia jako formy kopiowej lub formy drukowej.

mora - niepożądane tło na negatywach lub diapozytywach rastrowanych, powstające przy fotoreprodukcji a także komputerowej obróbce oryginałów rastrowanych, wskutek niewłaściwego nakładania na siebie punktów rastrowych, traktowane na ilustracji jako usterka.

murzenie - wada powstająca w procesie drukowania, wynikająca z niewłaściwego obciągu i nie zsynchronizowania prędkości przesuwu formy drukowej i zadrukowywanego podłoża, w wyniku czego powstaje na odbitce zamazany obraz.

N

nadkrawanie, nacinanie - powierzchniowe krojenie materiału przez niecałą jego grubość, ułatwiające zginanie grubych kartonów i tektury, np. przy produkcji pudełek lub jednej warstwy w samoprzylepnych papierach dwuwarstwowych.

naming - nazewnictwo marketingowe, dobieranie nazw w celach brandingowo promocyjnych

negatyw - obraz fotograficzny o odwrotnym oddaniu luminacji (jasności) w stosunku do oryginału, tzn. czarne na oryginale (pozytywie) jest białe na negatywie.

No label look - jest techniką stosowaną w przemyśle spożywczym i kosmetycznym, a także w przemyśle chemii gospodarczej. Wykonana z przeźroczystego materiału etykieta uwypukla grafikę zaprojektowaną przez producenta. Elementy etykiety drukowane są z pomocą techniki sitodruku, tak aby w pełni odzwierciedlić intensywność, kontrast i głębię kolorów. Etykieta wykonana z cienkiej folii, jest mocna i zachowuje się lepiej niż etykieta papierowa (np. nie można jej rozedrzeć). Lepiej znosi niskie temperatury, pasteryzację i wilgoć, bez strat w kolorystyce i w sile przyklejenia do produktu. Etykieta wykonana w technice "no label look" również lepiej zachowuje sie w transporcie. Rozwinięciem pomysłu etykiety "no label look" są etykiety wykonane w technice reverse print.

O

obciąg - warstwa kompensująca nierówności powierzchni formy drukowej, podłoża oraz niedokładności mechanizmów nacisku (tłoczenia). Rozróżnia się obciągi offsetowe, typograficzne i wklęsłodrukowe, które dzielą się na obciągi twarde, średnie i miękkie.

obciąg offsetowy - wielowarstwowy tkany materiał pokryty gumą lub innym elastycznym tworzywem sztucznym, zakładany na cylinder pośredni, przenoszący obraz formy drukowej na zadrukowane podłoże.

OCR - optyczne rozpoznawanie znaków w automatycznych czytnikach optycznych pisma, przez zastosowanie oprogramowania przetwarzającego postać analogową znaków w postać cyfrową; skrót od ang. Optical Character Recognition.

odrastrowywanie - usuwanie punktów rastrowych ze zreprodukowanego oryginału zrastrowanego w czasie fotoreprodukcji lub po jego skanowaniu.

off peak - czas antenowy o niskiej słuchalności

opaska - sklejony pasek niezadrukowanego lub zadrukowanego papieru, opasującego jeden lub kilka egzemplarzy.

oprawa specjalna - rodzaj oprawy bezszyciowej, w której połączenie kartek wkładu z okładzinami następuje za pomocą listwy, spirali lub zaciskowych pierścieni.

oprawa twarda - oprawa z okładką wykonaną z materiału usztywniającego okładziny, mająca oklejkę.

oprawa zeszytowa - rodzaj oprawy prostej z okładką zeszytową, tzn. z jednolitego arkusza, zszyta z wkładem jednostkowym przez grzbiet.

oryginał - przedmiot przeznaczony do odtworzenia metodą fotografowania, skanowania, składowania, np.: obraz, rysunek, stronica druku, maszynopis, odbitka fotograficzna, konkretny przedmiot.

oryginał barwny - oryginał reprodukcyjny wykonany w barwach chromatycznych.

outdooru - reklama zewnętrzna - reklama w oparciu o tablice reklamowe eksponowane na ulicach

P

paleta - 1) uformowana podstawka transportowa z ułożonym na niej wyrobem, np. papierem, razem zapakowane; 2) zestaw wyrobów, barw.

papier - wyrób papierniczy w zwyczajowym podziale o gramaturze 28-160 g/m2, w postaci arkusza lub wstęgi w zwoju, otrzymany ze spilśnionych surowców włóknistych z odpowiednimi dodatkami, w którym podstawowymi surowcami są: m.in. masa celulozowa, ścier drzewny i makulatura oraz substancje pomocnicze: wypełniacze, barwniki, kleje itp., w zależności od przeznaczenia i rodzaju papieru.

papier czerpany - papier ręcznie produkowany z arkuszach, metodą czerpania gęstym sitem z kadzi z zawiesiną wodną rozdrobnionych, odpowiedniej długości włókien bawełny, lnu, konopi, odwodnienie i wysuszenie tej masy, bez wypełniaczy, mocno zaklejony w masie, charakteryzujący się matową powierzchnią i nieregularnymi falistymi brzegami.

papier ekologiczny - papier, produkowany wyłącznie z makulatury bez stosowania chemicznych środków wybielających, a zanieczyszczenia usuwane są metodami zmydlania i wielokrotnego wymywania wodą, zaklejony skrobią i kalafonią w masie i powierzchniowo.

papier matowy (maszynowo gładzony) - papier, którego wilgotna wstęga, w końcowej części maszyny papierniczej, przepuszczona między specjalnymi walcami metalowymi, uzyskuje gładką matową powierzchnię, a przy papierze powlekanym mieszankami pigmetowo-klejowymi, dodatkowo gładzony, uzyskuje dodatkowe zalety techniczne.

papier metalizowany - podłoże papieru uszlachetnione powierzchniowo metodą "napylania" natryskowego w próżni zdyspergowanych tlenków metali, np. aluminium, uzyskując tzw. papier srebrny, przy brązie, tzw. papier złoty oraz dodatkowo pokryte farbą transparentną lub lakierem. Drugą metodą uzyskiwania papieru metalizowanego jest metoda transferowa tzn. przetłaczania warstwy metalu z folii nośnej.

papier objętościowy, papier pulchny - rodzaj papieru drukowego, o gramaturze 60-100 g/m-, charakteryzujący się luźną strukturą w masie, o pozornie większej gramaturze, niepowlekany, zaklejony powierzchniowo, o dobrej drukowności, stosowany przede wszystkim do drukowania broszur i książek.

papier offsetowy - rodzaj papieru drukowego, o gramaturze 55-160 g/m-, mocno zaklejony w masie i powierzchniowo, charakteryzujący się dużą stabilnością wymiarową, odpornością na zrywanie powierzchniowe, małym stopniem pylenia, przeznaczony do drukowania offsetowego.

papier samokopiujący - papier przeznaczony do uzyskiwania kopii, za pomocą mechanicznego nacisku na komplet arkuszy, które pokryte odpowiednimi warstwami z mikrokapsułkami jedno- lub dwustronnie, zapewniają w zależności od styku powierzchni, oddanie i pobranie zapisu; produkowane o gramaturze 53-160 g/m-.

papier samoprzylepny - podłoże papierowe jednostronnie powleczone, tworzące powierzchnię w zależności od potrzeb od matowej do wysokiego połysku, natomiast po drugiej stronie (spodniej), pokryte warstwą klejową, przeważnie kauczukową lub polioctanu winylowego, z zabezpieczeniem antyadhezyjnym z papieru silikonowego.

papier satynowany - rodzaj papieru drukowego, produkowany z mieszaniny masy celulozowej i włókien tworzyw syntetycznych, o gramaturze 50-160 g/m-, zawierający co najmniej 20% tworzyw sztucznych, charakteryzujący się wysokimi właściwościami mechanicznymi, wodoodpornością, nieprzezroczystością, brakiem pylenia itp.

pasek wzmacniający - pasek odpowiedniego materiału, np. płótna, papieru, wzmacniający połączenia zewnętrznych elementów oprawy przez sklejenie.

pasowanie - czynności przy przyrządzaniu formy drukowej lub kompletu form, polegające na uzyskaniu zamierzonego umiejscowienia barw farb obrazu na odbitce.

pay per play - system polegający na płaceniu za każde wejście na określona witrynę

PCL - język opisu strony, opracowany dla drukarek laserowych serii LaserJet firmy Hewlett Packard; skrót od ang. Printer Control Language (język kontroli drukarki),

PCX - jeden z popularnych formatów plików grafiki rastrowej, stosowany do odczytania przez dużą liczbę programów; skrót od ang. PC Paibtbrush extension.

PDF - format pliku graficznego, stworzony przez Adobe Systems Inc. mogące zawierać całą stronicę lub publikację, a ich przeglądanie i dalsza reprodukcja wymaga jedynie posiadania odpowiedniego interpretera, wbudowanego w RIP lub programu Adobe Acrobat; skrót od ang. Portable Document Format.

perforacja - otworki do oznaczania, np. miejsca oddzielenia odcinków druków, skoku i prowadzenia taśmy kodów umownych.

perforowanie - mechaniczne wykonywanie otworków obok siebie w druku, wyrobie papierniczym lub taśmie filmowej wzdłuż zamierzonej linii prostej, w celu ułatwienia oddzielenia określonej części od całości lub prowadzenia taśmy.

pitch letter - list mający przyciągnąć uwagę odbiorcy

plakat - jest to akcydens informacyjny, w którym tekst stanowi dodatek do ilustracji

plamkowanie - czynność w procesie retuszu, polegająca na ręcznym usuwaniu metodą pokrywania specjalną farbą na negatywie, drobnych wad obrazu fotograficznego, np. dziurek, zadrapań, pęcherzyków.

plano - druk w postaci płaskiego (nie złamywanego) arkusza.

plik graficzny - plik, którego zawartością jest zakodowany obraz graficzny.

plik tekstowy - plik, którego zawartością jest zakodowany tekst.

płyta presensybilizowana - płyta offsetowa lub chemigraficzna o odpowiednio przygotowanej powierzchni, fabrycznie pokryta warstwą kopiową uczuloną na promieniowanie.

poddruk - płaszczyzna lub obraz wydrukowane uprzednio, wykorzystane jako tło do dalszego zadrukowania.

pole rekordu - element rekordu, zawierający pojedynczą daną.

poligrafia - dziedzina nauk techn. i techniki, zajmująca się procesami wytwarzania druków; także gałąź przemysłu obejmująca procesy wytwarzania form druk. oraz produkcję książek, czasopism, opakowań i in. druków; do zakresu p. należą też badania nad doskonaleniem materiałów, urządzeń, procesów i metod reprodukcji, opracowywanie nowych technologii wykonywania form drukowych, drukowania i oprawiania odbitek (introligatorstwo).

połączenie zwrotne - usługa polegająca na tym iż dzwoniący, wybierając kod podany przez dostawcę usługi , łączy się z komputerem, który po weryfikacji wprowadzonych danych oddzwania. Dzwoniący ponosi koszt jednego impulsu na rzecz lokalnego dostawcy usług telekomunikacyjnych

pop under - forma reklamy internetowej - reklama pokazująca się w formie nowego okna w chwili gdy internauta zamyka okno przeglądarki

portfolio - zbiór prac (dorobek) wykonanych przez agencje , artystę

poster - plakat

post code - kod pocztowy ułatwiający segregacje poczty

postscript - język programowania, opracowany przez firmę Adobe, przeznaczony do opisu stronicy, odczytywany przez większość programów Desktop Pulishing oraz urządzeń peryferyjnych, wyposażonych w moduł interpretujący.

powielanie - duplikowanie - odtwarzanie w wielu egzemplarzach danych obrazowych, w sposób chemiczno-fotograficzny, fizyczny lub elektroniczny, zapewniający identyczność, np. oryginału, danych cyfrowych komputera, w postaci kopii, odbitki fotograficznej, wydruku.

poziom szarości - wartość tonalna obrazu wielotonalnego, jednobarwnego lub jednej z barw pierwszorzędowych, barwnego obrazu wielotonalnego przetwarzanego przez cyfrowe urządzenia wejściowe i wyjściowe, stosowane w procesie reprodukcji.

pozytyw - obraz fotograficzny o zgodnym oddaniu luminacji (jasności) w stosunku do oryginału, wykonany na materiale nieprzeźroczystym.

prime time - czas największej oglądalności stacji tv

prepress - 1) określenie ang. obejmujące kompletny proces, pozwalający na drodze analogowej lub cyfrowej na przetworzenie oryginału w postać gotową do reprodukcji, obejmując stworzenie oryginału poprzez skład, montaż do gotowej formy drukowej; 2) system.

przekładka - kartka oddzielająca egzemplarz publikacji lub ochraniająca stronicę, kartkę.

przekrawanie - krojenie materiału na części wzdłuż linii prostej.

przyrost punktu - 1) efekt powiększania się punktu rastrowego na odbitce, spowodowany wskutek niewłaściwego kopiowania, złego doboru farby i papieru lub nadmiernego docisku cylindrów w zespole drukującym, skutkiem czego reprodukowany obraz wydaje się ciemniejszy lub występuje przebarwienie; 2) parametr określający typową wartość zwiększenia się wielkości punktu rastrowego na odbitce, wyrażony w procentach.

pylenie - 1) powstawanie mgły cząsteczek farby podczas pracy maszyny drukarskiej; 2) wada wyrobu papierniczego, polegająca na odrywaniu się z powierzchni cząstek, wskutek niewłaściwego zaklejenia masy papierniczej lub zaklejenia powierzchniowego.

R

raster elektroniczny - zapis cyfrowy obrazu wielotonalnego przy użyciu RIP, będący jego odwzorowaniem rozłożonym na punkty rastrowe, zróżnicowane powierzchniowo wielkością, np. naświetlane przy pomocy lasera na formę drukową.

raster stochastyczny - rodzaj rastra elektronicznego, o stałej wielości punktu rastrowego ale zmiennej gęstości występowania tego punktu na płaszczyźnie.

rating - odsetek grupy docelowej który zetknie się z konkretna emisja reklamy; kluczowe pojecie przy planowaniu kampanii medialnej.

reklama - zespół czynności i środków stosowanych w celu zainteresowania i zachęcenia do zakupu określonych towarów lub usług, zwrócenia uwagi na danego producenta, placówkę handlową

reklama business to business - reklama skierowana do firm

rekord, zapis - zestaw powiązanych ze sobą danych tworzących podstawowy element danego pliku. mogący zawierać jedną lub wiele danych zapisanych w polach rekordu.

reprint - wierna fotoreprodukcja wydrukowanego wydawnictwa oryginalnego.

retusz - zespół czynności mających na celu zmianę istniejących cech zewnętrznych (np. usunięcia uszkodzeń, zmianę gęstości optycznych, zmianę szczegółów rysunku) na retuszowanym materiale (np. oryginału, negatywu, diapozytywu).

retusz elektroniczny - korekta odtworzonego cyfrowo oryginału w komputerze, przy pomocy programu graficznego.

RGB - określenie trzech barw pierwszorzędowych (podstawowych) w addytywnym mieszaniu fal promieniowania świetlnego - czerwonej, zielonej i niebieskiej; skrót od ang. Red, Green, Blue.

RIP - urządzenie lub program przekształcający obraz zapisany w postaci danych cyfrowych (mapy bitowe, grafika wektorowa, dane postscriptowe) na poszczególne piksele lub punkty rastrowe i wykorzystywane dalej w tej postaci przez takie urządzenia jak ekrany monitorów, naświetlarki, drukarki i inne urządzenia wejściowe; skrót od ang. Raster Image Processor (procesor obrazu rastrowanego).

rozdzielczość - miara jakości lub cecha charakteryzująca zdolność odwzorowania szczegółów obrazu (np. optycznego, fotograficznego), określana liczbą punktów (pikseli) lub linii, dających się policzyć na jednostkę długości.

rozdzielczość ekranu - zdolność odwzorowania szczegółów obrazu, określająca rozdzielczość optyczną na ekranie monitora.

rozdzielczość optyczna - rozdzielczość widoczna lub tylko odtworzona przez układ optyczny, (np. ekranu monitora, skanera, obiektywu aparatu fotograficznego) określana liczbą punktów (pikseli) lub linii, mieszczących się w jednostce długości.

rozdzielczość wydruku - rozdzielczość obrazu odtworzonego na wydruku, (papierze, folii lub innym podłożu) przez zewnętrzne urządzenie wyjściowe komputera (np. drukarkę, naświetlarkę).

równowaga szarości - kombinacja trzech podstawowych barw lub farb CMY, w procesie reprodukcji, dająca efekt neutralnych szarości.

S

schnięcie farby - zmiana właściwości farby, polegająca na całkowitym utrwaleniu się jej w wyniku procesów fizycznych i (lub) chemicznych.

schnięcie kleju - wiązanie się spoiny klejowej, na skutek wyparowania z niej wody lub innego rozpuszczalnika.

separacja barw - 1) dzielenie oryginału barwnego na oddzielne rozbarwienia, odpowiadające trzem barwom pierwszorzędowym (podstawowym); żółtej, purpurowej, niebieskozielonkawej i dodatkowo czarnej, w systemie CMYK stosowanym w procesie drukowania farbami barw drugorzędowych, liczba rozbarwień boże być inna; 2) produkt (rozbarwienie, wyciąg) dzielenia oryginału barwnego.

share - termin ten określa udział oglądających dana stacje w stosunku do wszystkich oglądających telewizje w odpowiednim przedziale czasowym

shelf line - materiale marketingowe mają określony czas użyteczności - inaczej shelf line - po którym stają się przestarzale

shelfliner - zadrukowany plastikowy lub kartonowy pasek umieszczany na krawędzi półki, zawierający zazwyczaj logo produktu jego cenę, slogan reklamowy

skala kontrolna - test wzorcowy w kształcie paska, zawierający pola o różnym nasileniu tonalnym, zreprodukowany razem z oryginałem, skopiowany i drukowany, w celu kontroli prawidłowości przebiegu procesów reprodukcji i drukowania.

skala szarości - pasek papieru lub filmu graficznego, zawierający zróżnicowane szarości i gęstości optyczne, wzrastające od analizy i kontroli kontrastu reprodukowanych obrazów wielotonalnych; odróżnia się ciągłą (tzw. Klin szarości) i stopniowaną skalę szarości.

składka - arkusz papieru albo kartonu złamany jedno- lub wielokrotnie do określonego formatu.

smolak - niepożądany element drukujący, powstały w sposób niezamierzony w procesie trawienia kliszy lub w procesie drukowania w technice typograficznej.

spektrofotometr - urządzenie do pomiaru barwy, w którym do rozszczepienia światła na składowe o różnych długościach fal jest używana siatka dyfrakcyjna a natężenie tych składowych jest następnie mierzone przez zespół czujników światła.

spot - film reklamowy zazwyczaj 30 sekundowy, nadawany w tv w czasie przerw w programach lub w tv komercyjnej w czasie trwania programu

stand - forma przestrzenna stojąca samodzielnie na witrynie wystawowej lub bezpośrednio na podłodze, prawie zawsze zawierająca kieszeń z ulotkami reklamowymi dla klienta

sticker - nalepka na papierze samoprzylepnym, folii , przyklejana na drzwi wejściowe, okna wystawowe, może być jednostronny lub dwustronny

storyboard - rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej w postaci komiksu, opatrzona opisem sytuacji oraz tekstem reklamy

stół montażowy - rodzaj stołu podświetlonego, przystosowanego do prac montażowych, wyposażony w urządzenia ułatwiające montaż (listwy przesuwane, podziałki, lupy itp.).

strona na spad - zadrukowana strona, której powierzchnia po obcięciu publikacji do formatu, zajmuje całkowitą szerokość co najmniej jednego marginesu.

strony rozkładowe - dwie kolejne strony, umieszczone w środku składki.

suszki - sole metali wielowartościowych, jak: kobalt, mangan, ołów i innych połączone z kwasami tłuszczowymi, stosowane jako katalizatory przyspieszające proces utrwalania się farb.

T

talk - uwodniony krzemian magnezu, jako biały delikatny proszek, tłusty, nierozpuszczalny w wodzie i rozcieńczonych kwasach, stosowany m.in. jako dodatek do niektórych farb drukarskich oraz do napylania odbitek drukarskich.

tektura - wyrób papierniczy lity jedno- lub wielowarstwowy, o gramaturze od 350÷5000 g/m- (grubości około 0,6÷4 mm), produkowany z masy celulozowej lub makulaturowej i ścieru drzewnego, odmiany bezdrzewnej i drzewnej, w arkuszach lub zwojach, kryty innym materiałem lub gładzony, przeznaczony do zadrukowywania, celów introligatorskich oraz na opakowania jednostkowe, zbiorcze a także inne przeróbki.

tektura falista - rodzaj tektury przestrzennej, wykonanej z wielu warstw kartonu, pofałdowanego równolegle, sklejonych na przemian z warstwą o powierzchni gładkiej (prostej), o grubości zależnej od liczby przełożonych warstw falistych, produkowana w arkuszach lub zwojach, stosowana przeważnie do opakowań zbiorczych.

TIFF - jeden z popularniejszych formatów pliku graficznego, stworzony przez Aldus Corporation do zapisu i przesyłania cyfrowych obrazów, w postaci map bitowych; skrót od ang. Tagged Image File Format a także Tag Image File Format.

tinta - jednolita płaszczyzna zreprodukowana przez raster, stosowana jako tło, na którym drukuje się ciemniejszą farbą tekst lub inne elementy.

tłoczenie barwne - rodzaj tłoczenia introligatorskiego, w którym elementy zdobiące poddaje się jednocześnie barwieniu przez nałożenie warstwy farby lub barwnej folii introligatorskiej.

tłoczenie wgłębne - rodzaj tłoczenia introligatorskiego, polegające na wytłoczeniu elementów zdobniczych o powierzchni obrabianego materiału.

tłoczenie wypukłe - rodzaj tłoczenia introligatorskiego, polegające na wytłoczeniu elementów zdobniczych o powierzchniach wypukłych, w stosunku do powierzchni obrabianego materiału.

tonowanie - szczątkowe przechodzenie farby z elementów niedrukujących formy drukowej na podłoże, w technice drukowania offsetowego, tworząc na odbitce niepożądany efekt lekkiego zabrudzenia niezadrukowanych lub jasnych powierzchni obrazu.

tożsamość marki - trwałe identyfikowanie danego produktu i jego rozróżnianie spośród produktów konkurencyjnych przez konsumentów

TGI - indeks grup docelowych

tracking - niezwykle ważny aspekt procesu marketingu bezpośredniego w którym zapisy dotyczące wysyłki, położenia geograficznego respondentów, skali odpowiedzi są zapisywane celem ustalenia wyników aktualnej wysyłki, oraz zaplanowania przyszłych kampanii

trade mark - znak towarowy

TSL - średni czas słuchania stacji w określonym przedziale czasowym

U

uszlachetnianie druków - pokrywanie druków, materiałami w celu zwiększenia ich wytrzymałości lub celów reklamowych, np. lakierowanie, foliowanie, gruntowanie.

utrząsarka, wyrównywacz - pomocnicze urządzenie introligatorskie, przystosowane do wyrównywania krawędzi arkuszy druków lub przetworów papierowych, przez układanie ich na pochyło ustawionym stole, poddanym drganiom wibracyjnym.

użytek - część półproduktu lub produktu, która nie stanowi całości, nie może być użytkowana bez oddzielenia, np. uwielokrotniony egzemplarz na arkuszu druku.

W

window sticker - naklejka pokryta klejem od strony zadruku, tak że po naklejeniu na szybę obraz jest widoczny po zewnętrznej stronie witryny

wskaźnik ph - wskaźnik alkacymetryczny - substancja zabarwiająca się w określonym zakresie pod wpływem reakcji chemicznej, stosowana do oznaczania kwasowości lub zasadowości (alkaliczniści) roztworów lub innych materiałów.

wklejka - element oprawy w postaci złamanego na pół arkusza papieru, o większej z reguły gramaturze, przyklejony całą powierzchnią do wewnętrznej strony okładziny i połączony z wkładem.

wobbler - materiał pos przyczepiany do półki sklepowej, zwisający na plastikowej sprężystej nóżce

wykrawanie, sztancowanie - rodzaj wycinania, w wyniku którego z arkusza, stosu materiału, np. druków, uzyskuje się użytki o żądanym kształcie i formacie zależnym od wykrojnika.

wykrojnik płaski - tłocznik wykonany z linii(taśm) stalowych, osadzonych w odpowiednim płaskim podłożu, np. sklejce, płycie z tworzywa sztucznego lub wykonany mechanicznie z płyty stalowej, albo obrobiony termicznie, przeznaczony do wykrawania użytków.

Z

zadrukowalność - zespół właściwości fizyczno-chemicznych zadrukowywanego podłoża papierowego, mających wpływ na właściwy przebieg procesu drukowania, przy pełnej prędkości pracy maszyny, np. wytrzymałość na rozrywanie, brak wad: przebić, dziur, fałd; płaskość arkusza(wywijanie się brzegów, falistości), załamania oraz inne jak przy drukowności podłoża.

zadymienie - niepożądane zszywanie negatywu lub diapozytywu, powstałe na skutek wywołania warstwy promienioczułej (nie poddanej działaniu światła), powodujące pogrubienie i nieostrość obrazu.

zbieranie (składek lub kartek) - kompletowanie polegające na układaniu składek lub kartek jedna na drugiej.

złamywanie - zespół czynności związanych z zaginaniem arkusza lub odcinka wstęgi papieru, do żądanego formatu, zapewniające kolejność właściwie wydrukowanych druków, z jednoczesnym przyciśnięciem w miejscu zgięcia, w celu uzyskania w tym miejscu trwałego odkształcenia.

złamywanie harmonijkowe - rodzaj złamywania równoległego, w którym grzbiety łamów występują każdorazowo na przemian po innej stronie.

złamywanie mieszane (kombinowane) - rodzaj złamywania arkusza, w którym występują zarówno łamy prostopadłe, jak i równoległe do łamu poprzedniego.

złamywanie obejmujące - rodzaj złamywania równoległego, w którym łamy wykonane są zawsze po tej samej stronie arkusza, o zróżnicowanej odległości z tym, że każde złamanie obejmuje poprzednio złamane części arkusza.

złamywanie prostopadłe (krzyżowe) - rodzaj złamywania arkusza, w którym każdy następny złam jest prostopadły do poprzednio wykonanego.

złamywanie równoległe - rodzaj złamywania arkusza, w którym każdy następny złam jest równoległy do poprzednio wykonanego.

złamywarka, falcerka - maszyna introligatorska, przeznaczona do zamierzonego złamywania (zginania), jedno- lub wielołamowo arkuszy papieru lub druków, w sposób zapewniający kolejność właściwie wydrukowanych stronic.

znak pasowania (punktura) - rodzaj znaku kontrolnego, przeznaczony do sprawdzania pasowania wyciągów barw, form kopiowych, form drukowych i odbitek, występujący w postaci, np. cienkich linii skrzyżowanych z sobą (krzyżyków), kółek, prostokątów.

znak wodny - filigran, znak umieszczony na papierze, powstający podczas procesu produkcji, widoczny przy odpowiednim podświetleniu arkusza.

znaki formatowe - rodzaj znaków kontrolnych do oznaczania wymiarów druku, umieszczonych w postaci cienkich krótkich linii.